• คุณสมบัติของสีน้ำ -----


  สีน้ำใช้ในงานการพิมพ์และภาพเขียน

  ลักษณะเฉพาะที่เด่นของสีน้ำก็คือ ความโปร่งใส ( Transparent ) เวลาระบายใช้พู่กันแตะสีละลายกับน้ำ ระบายบนกระดาษขาว พยายามระบายไปครั้งเดียว ไม่ควรระบายสีต่างๆ ซ้ำหรือทับกันหลายหน เพราะจะทำให้สีหม่นขาดคุณสมบัติโปร่งใส และควรรักษาให้พู่กันสะอาดอยู่เสมอเมื่อต้องการเปลี่ยนสีใหม่

  สีน้ำมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เนื้อที่บดแล้วอย่างละเอียด ( Pigment ) ผสมกับกาวอารบิค ซึ่งสกัดมาจากต้นอะคาเซีย ( Acacia tree ) กาวชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ละลายน้ำง่ายและเกาะติดกระดาษแน่น ทั้งยังมีลักษณะโปร่งใสอีกด้วย
  คุณสมบัติทั่วไปของสีน้ำ

  1.ลักษณะโปร่งใส( Transparent Quality )
  2. ลักษะเปียกชุ่ม( Soft Quality )
  3.สีน้ำมีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว
  4.สีน้ำมีคุณสมบัติรุกรามและยอมรับ( Advance, Receda )

 • สอนให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์

 • กุลวรรณ  วิชานาฏศิลป์    ป.6 เรื่อง การเป็นผู้ชมที่ดี
 • แลบลิ้นดนตรีสากลกัดฟัน เป็นดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตก มีการบันทึกเพลงเป็นสัญลักษณ์ ที่เรียกว่า โน้ตสากล ต่อมามีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีการนำเพลงและเครื่องดนตรีจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่นิยมกัน มาใช้ในประเทศ มีการใช้โน้ตสากล จังหวะเพลงที่เป็นสากล

  -----------------------------------------

  western music

          เครื่องดนตรี   คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อกำเนิดเสียงชนิดต่างๆ ตามที่ต้องการ เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดความหลากหลายของเสียง บทเพลงมีสีสัน มีชีวิตชีวา เสริมสร้างอารมณ์จากเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เครื่องดนตรีสากลในปัจจุบันสามารถจำแนกหรือจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

   

   1. เครื่องสาย (String Instruments)

   

   2. เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

   

   3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

   

   4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

   

   5. เครื่องกระทบ (Percussion Instruments)

 • ศิลปะพาเพลิน

  . . . . . . . . . . .  . . . icon ศิลปะพาเพลิน  icon. . . . . . . . . . . . . .

  เปิดสอนรายวิชาศิลปะระดับประถมศึกษา ปีที่ 1,2 และ 3 อยากให้นักเรียนทำงานศิลปะด้วยใจรักกระตุ้นพัฒนาการ กล้ามเนื้อมือและประสาทตา ได้ฝึกความคิดจินตนาการสร้างสร้างสรรค์ให้บรรเจิด แถมนักเรียนยังได้ฝึกสมาธิได้อีกนะ

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1. Foundation (พัฒนาทักษะพื้นฐานทางศิลปะ)

  เทคนิค - ลายเส้น (Drawing)
                      - สีเทียน (Wax Oil Crayon) 
                   - สีไม้ (Coloured Pencils)

  2. Basic (พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์)

  เทคนิค- สีไม้ (Coloured Pencils)
                            - สีชอล์ค (Oil Pastel หรือ Oil Crayon)
    - สีน้ำ (watercolor)

  3. Intermediate (พัฒนาทางด้านศิลปะ กระบวนการคิดเป็นองค์ประกอบศิลป์)

  เทคนิค- สีน้ำ (watercolor)
                      - สีโปสเตอร์ (poster color)
                      - สีอะคริลิค (Acrylic Color)

  สร้างสรรค์ผลงานจินตนาการของเด็ก
   

 • การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

  ฟ้อนเงี้ยว

 •                    การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ

  ฟ้อนเงี้ยว

  ฟ้อนเงี้ยว  เป็นการฟ้อนที่ได้รับอิทธิพลมาจากการฟ้อนของเงี้ยวหรือไทยใหญ่  ประกอบด้วย  ช่างฟ้อนหญิงชายหลายคู่  แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไทยใหญ่  การฟ้อนเงี้ยวเหมาะสำหรับผู้ชาย แต่ต่อมาเพื่อให้เกิดความสวยงาม   จึงมีการใช้ผู้หญิงล้วน   หรือใช้ทั้งชายและหญิงแสดงเป็นคู่ๆ  มีลีลาการฟ้อนที่แปลกแตกต่างไปจากฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเทียน 

  การแต่งกาย  จะเลียนแบบการแต่งกายของชาวไทยใหญ่ โดยมีการดัดแปลงเครื่องแต่งกายออกไปบ้าง   โดยใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก  นุ่งโสร่งสั้นเพียงเข่า  หรือกางเกงขากว้างๆ   หรือบ้างก็นุ่งโสร่งเป็นแบบโจงกระเบนก็มี ใช้ผ้าโพกศีรษะ มีผ้าคาดเอว ใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลมือ กำไลเท้า  สร้อยคอ และใส่ตุ้มหู

  โอกาสที่ใช้แสดง      แสดงในงานรื่นเริงทั่วไป

   

 • ดนตรีไทยมีทั้งหมด  4  ประเภท  ประกอบด้วย

  1.  เครื่องดีด1.เครื่องดีด

  2.  เครื่องสี2. เครื่องสี

  3.  เครื่องตี

  4.  เครื่องเป่า

 •            ภาพวาด      

  เรื่อง การเขียนภาพสีน้ำ watercolors painting เป็นภาพที่มีลักษณะโปรงแสง ใส

  แตกต่างจากสีโปสเตอร์ที่มีความทึบและเข้มมากกว่า

 • รายวิชานาฏศิลป์

  หน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์สี่ภาค

       

 • ยิ้มมารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดีแก้มแดง

  จังหวะฟ้อนเงี้ยว และการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง "เมื่อจะข้ามถนน"

 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องท่านาฏยศัพท์

  นิทานเสริมสร้างคุณธรรม เรื่อง ตามล่าหาความฝัน