รวบรวม Website สื่อการเรียนและนิทานสำหรับเด็ก
- นิทาน 50 เรื่อง
https://docs.google.com/folder/d/0B3L0TtimdTSbdllTNWdSZnkydVE/edit

- ทดลองเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (Learning Object) โครงการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otpc_lo.android&hl=th

ยังไม่มีรายวิชาในประเภทนี้