อ.อรสา เรือนจันทร์
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายการเรียนรู้ของนักเรียน..
โดย ผู้ดูแลระบบ - อรสา เรือนจันทร์ - พฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2009, 12:19PM
 

แจ้งข่าวให้ทราบ  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าสู่ระบบเครือข่ายการเรียนรู้

1. ชื่อผู้ใช้ของระบบ ให้ใช้รหัสเลขประจำตัวนักเรียน  

2. รหัสผ่าน ใช้ตัวเดียวกับรหัสผ่านที่ใช้เข้าดูผลคะแนนสอบทางอินเตอร์เน็ต

หากนักเรียนลืมข้อมูลการเข้าสู่ระบบให้ติดต่อสอบถามได้กับห้องทะเบียน (สำหรับน.ร.มัธยม) หรือฝ่ายวิชาการระดับประถมฯ (สำหรับน.ร.ประถม)