อ.อรสา เรือนจันทร์
การเข้าสู่ระบบ
โดย ผู้ดูแลระบบ - อรสา เรือนจันทร์ - อังคาร, 13 สิงหาคม 2013, 09:51AM
 
นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ(loginไม่ได้)

ให้ตรวจสอบรหัสผู้ใช้ โดยใช้เลขประจำตัวนักเ่รียนเป็นรหัสผู้ใช้

และรหัสผ่านเป็นรหัสที่ใช้เช็คผลการสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบกรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

เบอร์ต่อภายใน 323 อ.อรสา เรือนจันทร์ หรือ อ.เกศทิพย์ จ้อยศิริค่ะ